รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิจัย นำเสนอตีพิมพ์บทความระดับชาติและระดับนานาชาติ รายงานสหกิจ อาทิเช่น จัดหน้าแบบปกติ, แบบหน้าคู่คี่, กำหนดหน้าแรกของบทเป็น 2 นิ้ว หน้าต่อไป 1.5 นิ้ว แสดงหมายเลขหน้าในหน้าถัดไป การันตีการให้บริการ โดยทีมงานมืออาชีพ สะดวกรวดเร็ว ส่งงานทันตามระยะเวลาที่กำหนด กินอิ่ม นอนหลับ สบายใจ หายห่วง เมื่อท่านไว้ใจ SK PRINTING HOUSE


สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 088-2807831

Line ID : @skprint2016 (ไลน์ออฟฟิเชียลร้านเอสเคพริ้นต์)
คลิกแอดไลน์ : line://ti/p/@skprint2016

email : skprint2016@hotmail.com
Facebook : รับจัดหน้าเอกสาร แก้เล่มวิทยานิพนธ์ ผลงานวิชาการ วิจัย อื่นๆ

ร้านได้ให้บริการจัดหน้าเอกสารมากกว่า 50 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยและได้ทำการเก็บรวบรวมคู่มือฟอร์แมตของมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิเช่น คู่มือฟอร์แมตมหาวิทยาลัยมหิดล คู่มือฟอร์แมตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่มือฟอร์แมตมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ คู่มือฟอร์แมตมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น

คลิกดาวน์โหลดคู่มือฟอร์แมตสำหรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์

จัดหน้าเอกสารกับทางร้านเรา ช่วยท่านได้อย่างไร มาดูกัน


1. ช่วยลดการปวดหัว
2. ได้รับไฟล์ ตรงตามฟอร์แมตของสถาบัน พร้อมส่งพิมพ์ตรวจเล่ม

ก่อนจัดหน้า


ลูกค้าหลายท่านจะใช้วิธีการเคาะเว้นวรรคเพื่อกำหนดย่อหน้า หรือตั้งแท็บมากจนเกินไปเพื่อให้ตรง ตามคู่มือฟอร์แมต จึงเป็นสาเหตุทำให้ ปริ้นต์ ไม่ตรงตามไฟล์ word หรือ เนื้อหากระโดด


หลังจัดหน้ากับเอสเคพริ้นต์


1. ตั้งค่าย่อหน้าทุกพารากราฟ ตรงตามคู่มือฟอร์แมตของสถานบัน (แต่ละสถาบันจะใช้ฟอร์แมตแตกต่างกัน)
2. ไฟล์เนื้อหาหลังจากจัดหน้า ใช้สำหรับปริ้นต์ ไม่กระโดด
3. รันหมายเลขหน้าส่วนหน้า ก,ข,ค... เนื้อหา 1,2,3... รันลำดับตาราง รันลำดับภาพ ตามคู่มือฟอร์แมต ฟรี
4. ทำสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญตาราง ตามคู่มือฟอแมต ฟรี
โดยผู้จัดหน้าที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดหน้า มากกว่า 50 สถาบันในประเทศไทย

บริการของร้าน


รับตรวจฟอร์แมตตามระเบียบ ตรวจฉันทลักษณ์ พิมพ์เอกสาร จัดหน้าเอกสาร รับจัดหน้าโปรเจค รับจัดหน้างานวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ แก้ฟอร์แมตรูปเล่มผลงาน จัดรูปแบบหน้าเอกสารให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า โดยทีมงานมีอาชีพ ส่งมอบงานให้ลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด งานเร่งด่วน รับประกันเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

โดยร้านมีประสบการณ์การจัดหน้าของมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น
- จัดหน้าวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหดิดล
- จัดหน้าวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- จัดหน้าวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จัดหน้าวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- จัดหน้าวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- จัดหน้าวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
- จัดหน้าวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- จัดหน้าวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- จัดหน้าวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- จัดหน้าวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรังสิต
- จัดหน้าวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- จัดหน้าวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- และจัดหน้าวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกมหาวิทยาลัย
- จัดหน้าวิทยานิพนธ์ผลงานวิชาการ
- จัดหน้ารายงานประจำปี
- เอกสารประกอบการเรียน
- คู่มือแนะนำการใช้งาน
- คู่มืการใช้งานระบบ
- ตรวจเล่มวิทยานิพน์ สารนิพนธ์ วิจัย อื่นๆ
- และงานเอกสารอื่นๆ

ตัวอย่างผลงาน


คู่มือฟอร์แมตมหาวิทยาลัยในประเทศไทย


เงื่อนไขและราคา


จัดหน้าเอกสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และอื่นๆ โดยทีมงานมีอาชีพ ส่งมอบงานให้ลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด งานเร่งด่วน รับประกันเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

- กรณีดุษฎีนิพนธ์ ผลงานวิชาการ วิจัย คู่มือ แผนการสอน ที่เนื้อหาไม่นิ่ง มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ต้องการจัดฟอแมตเพื่อให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนส่ง สามารถเลือกแบบเหมาจ่ายได้ตลอดเล่มสำเร็จ

วิทยากรและสอนจัดหน้าเอกสาร

- วิทยากร สอนจัดหน้าเอกสาร โดยผู้เชี่ยว ประสบการณ์สอน มากกว่า 5 ปี
- จัดหน้าเอกสาร (Format) งานธุรการเบื้องต้น

พิมพ์งานเอกสารทุกชนิด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สมการคณิตศาสตร์

- จัดหน้าเอกสาร
- แก้เล่มผลงาน
- ผลงานวิชาการ
- เอกสารประกอบการเรียน
- คู่มือแนะนำการใช้งาน
- คู่มืการใช้งานระบบ
- คู่มือแนะนำการใช้งาน
- ถอดเทปเสียง - วีดีโอ
- การนำเสนองาน
- วิจัย วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ (IS) โปรเจค
- อื่นๆ


สนใจติดต่อได้ที่

โทร : 088-280-7831
Line ID :@skprint2016 (ไลน์ออฟฟิเชียล)
Email : skprint2016@hotmail.com
Facebook : รับจัดหน้าเอกสาร พิมพ์งาน ผลงานวิชาการ วิจัย อื่นๆ


การส่งมอบงาน ผ่านทาง E-mail , EMS : ประกอบด้วยไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF


หมายเหตุ : งานลูกค้าทุกงานทางร้านจะปกปิดเป็นความลับเฉพาะ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเด็ดขาด